Array

Introducció

bloc safa

El bàsquet Safa Claror es basa en dos eixos: la presa de decisions i l’educació a través del bàsquet. D’aquesta manera s’aconsegueix la màxima implicació dels/les jugadors/es.

Objectius generals

La secció de bàsquet és una escola d’aprenentatge esportiu amb dos objectius fonamentals. Primer, facilitar l’evolució motriu de cada alumne d’acord amb la seva capacitat d’aprenentatge. Segon, contribuir a la formació de la persona mitjançant l’educació de les actituds, els valors i els hàbits que es deriven d’una pràctica esportiva col·lectiva, de competició i respectuosa amb l’entorn: companys, contraris, entrenadors, àrbitres, material.

Continguts

Esportius

- Treball de les habilitats tècniques específiques del bàsquet.

- Treball de la capacitat física de l’esportista per millorar el rendiment esportiu.

- Treball de la tàctica específica de l’esport.

Actitudinals

- Compromís amb l’equip: puntualitat, participació, implicació...

- Respecte a tots els agents de l’esport: els companys, els rivals, els entrenadors, els àrbitres, les instal·lacions.

- Fair play, compliment de la normativa de l’esport i el joc net.

- Competició constructiva: entendre la competició com un mitjà de millora i creixement personal, deixant de banda actituds de frustració o irrespectuoses.

- Els elements de salut i higiene: adquirir l’hàbit d’escalfar, d’estirar, de la dutxa després dels entrenaments i els partits...

- La solidaritat amb la resta de companys, tant del propi equip com dels equips contraris i amb els àrbitres.

Metodologia de treball

Hi ha una sèrie de punts bàsics que fan que l’entrenament sigui més efectiu i augmenti en qualitat, i que els entrenadors tenen en compte a l’hora de preparar qualsevol sessió:

L’aprofitament del temps

Optimització del temps d’entrenament buscant que els jugadors i jugadores estiguin el màxim de temps possible dinàmics i evitant exercicis amb cues i esperes.

La motivació

Les sessions d’entrenament han de ser tan motivants com sigui possible a la vegada que s’assoleixen els objectius previstos. D’aquesta manera s’aconseguirà la màxima implicació dels jugadors.

La presa de decisions

Les sessions i els exercicis es basen en l’observació i en la capacitat de resoldre el nivell d’incertesa que es pot trobar en tot esport d’equip. Així doncs, a part d’incidir en la millora física i tècnica del jugador/a, es desenvolupen exercicis on s’hagi de pensar i decidir. És d’aquesta manera com els jugadors i jugadores aprenen a llegir l’oponent i analitzar l’entorn, se’ls estimula a elaborar nous comportaments producte de la interpretació personal i també, de manera indirecta, augmenten l’atenció i l’autoavaluació.

Educar a través del bàsquet

El bàsquet, com tots els esports, té una sèrie de valors implícits que s’han d’aprofitar com una eina de suport en l’educació integral dels jugadors i jugadores.

 

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate