Array

acció social

accio social

La FC té la voluntat de contribuir amb el projecte educatiu de l’escola. És per això que compromet recursos propis, econòmics i professionals per a dur a terme diverses col·laboracions.

Projecte barri

Donació de fins a 10.000 euros anuals a l’Escola per contribuir a la plena escolarització d’aquells alumnes en situació desfavorida, fomentant la integració social de l’alumne i ajudant a pal·liar les dificultats econòmiques de la família.

Quota ‘Escola Sagrada Família’ 

Donació d’un percentatge dels ingressos que el Claror obtingui de les Quotes ‘Escola Sagrada Família’  d’acord amb l’escalat següent:

• Quan s’arribi a un 25% de famílies de l’escola inscrites a l’Esportiu Claror amb la quota “Escola Sagrada Família”, l’Esportiu Claror farà un retorn de l’1% d’ingressos anuals per aquest concepte. 

• Entre el 41% i el 50% de famílies de l’escola inscrites a l’Esportiu Claror amb la quota “Escola Sagrada Família”, l’Esportiu Claror afegirà al tram anterior un 2% de la part corresponent entre el 41 i el 50%.

• Entre el 51 i el 60%, l’Esportiu Claror afegirà als trams anteriors un 3% de la part corresponent entre el 51 i el 60%.

• A partir del 61%, l’Esportiu Claror afegirà als trams anteriors un 4% de la part corresponent a aquest nou tram (+61%)

Altre suport econòmic

- Festa de Carnestoltes: Donació de 300 euros.

- Cànon per l’ús del menjador: 0,15 euros per cada cobert que s’hagi servit al menjador durant l’any en activitats organitzades pel Claror, tant en l’àmbit del programa de lleure com en altres que s’hagin acordat puntualment. 

Suport amb recursos professionals

La Fundació Claror posa els seus professionals a disposició de la comunitat escolar per tal de contribuir en l’àmbit educatiu i en la promoció d’hàbits de vida saludables. En aquest sentit, es citen alguns exemples d’aquesta col·laboració:

- Suport tècnic per a les webs de la direcció de l’escola i de l’AMPA, elaboradores per l’àrea de comunicació l’any 2010.

- Col·laboració fent una classe sobre l’entrevista als alumnes de 6è, a càrrec d’un periodista de l’entitat (anualment des de fa 8 anys). 

- Realització de xerrades sobre temes relacionats amb la salut, l’alimentació o l’activitat física, a càrrec d’algun professional de l’àmbit de la salut  o l’àmbit tècnic.

 

 

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate