Milla-Dorsals

La Fundació Can Caralleu Esport fonamenta la seva manera de ser i les seves actuacions en l’assumpció d’una sèrie de valors i principis d’actuació que es recullen en aquest codi ètic.
 

Decàleg de valors

Recull els valors bàsics de caràcter universal, que inspiren els interessos generals comuns als diferents grups que conflueixen en la Fundació amb la intenció que siguin respectats tant a l’interior de l’entitat com en la relació que aquesta mantingui amb els seus diferents entorns.

- Integritat. Coherència entre el que es diu i el que es fa.
- Credibilitat. Fiabilitat de les expectatives dipositades en l’entitat.
- Equitat. Distribució equitativa de càrregues i beneficis.
- Diàleg. Possibilitat de participació i mecanismes de consens entre els diferent grups implicat i afectats.
- Transparència. Veracitat, intel·ligibilitat i accessibilitat en les estructures comunicatives internes i externes.
- Dignitat. Respecte i foment dels drets humans i dels valors implicats en el reconeixement recíproc de les persones.
- Legalitat. Compliment de les lleis i disposicions legals.
- Compromís cívic. Contribució al desenvolupament i benestar de l’entorn – corresponsabilitat social.
- Sostenibilitat. Posició davant el manteniment i millora del medi ambient.
- Responsabilitat. Capacitat de resposta davant les expectatives i demandes socials.


Principis d’actuació

Exposen els valors sobre els que s’asseu l’actuació concreta de l’entitat per a l’impuls de la seva raó social, del seu compromís i la seva responsabilitat corporativa. En ells hi és sintetitzat el tarannà més propi de l’entitat al llarg de la seva història.

- Concebre l’esport, la salut, la cultura i el lleure com a un dret per a tothom.
- Gestionar de manera professional, eficaç i sostenible els recursos humans i materials.
- Prioritzar la qualitat i la seguretat dels serveis i els equipaments gestionats per la Fundació.
- Treballar en equip i fomentar la participació.
- Rendir comptes als diferents nivells.
- Planificar i innovar com a eines de progrés.
- Actuar sota els principis d’igualtat, cooperació i solidaritat.
- Formar continuadament les persones per millorar les capacitats tècniques, el coneixement i la comunicació.
- Actuar corresponsablement amb les administracions en el desenvolupament de les polítiques socials.
- Col·laborar coordinadament amb altres entitats, especialment amb les que siguin de caire social i dels àmbits més propers a l’entitat.
- Enfortir l’estructura corporativa i desenvolupar una política de comunicació.
- Liderar des del Patronat i des de l’equip directiu per promoure i impulsar aquests valors i els objectius de la Fundació, essent un exemple per al conjunt de l'organització.

 

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate