INSCRIPCIONS

CLAROR SARDENYA

Tots els torns són de 5 dies a excepció del 8è (del 14 al 18 d’agost) que serà de 4 dies.

 

 • Inscripció abonats: Del 27 de març al 6 d’abril
 • Inscripció oberta: durem a terme un sorteig per tal d’assignar cita per a la inscripció del torn obert, que s’inicia el 22 d’abril.

 

Del 27 de març al 6 d’abril obrim el termini per agafar número al Claror Sardenya. A cada família se li assignarà un únic número, que serà totalment intransferible. El dia 11 d’abril farem el sorteig i publicarem les hores assignades per tal de formalitzar la inscripció.

Normes d'inscripció
 • Cal presentar una còpia del carnet de vacunació i de la Seguretat Social.
 • En cas de no cobrir el mínim de places establert, l’organització es reserva el dret d’anul·lar les activitats 15 dies abans de l’inici de l’activitat.
 • Si el participant anul·la la inscripció, sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l'activitat, se li retornarà com a mínim el 50% de l’import ja pagat (fraccionat o no).
 • Es poden inscriure només els membres directes de la família (fills). Els pares i mares (tutors) que hagin de delegar la inscripció a d'altres persones, ho hauran de fer presentant:
  • - Una autorització per escrit dels pares i mares (o tutors), seguint el model facilitat pel club.
  • - Una fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor i del DNI de la persona autoritzada.
CLAROR CARTAGENA
Normes d'inscripció
 • Cal presentar una còpia del carnet de vacunació i de la Seguretat Social.
 • En cas de no cobrir el mínim de places establert, l'organització es reserva el dret d'anul·lar les activitats 15 dies abans de l'inici de l'activitat.
 • Si el participant anul·la la inscripció i ho notifica amb 15 dies d'antelació, se li retornarà com a mínim el 50% de l'import ja pagat (fraccionat o no).
 • Es poden inscriure només els membres directes de la família (fills). Si els pares han de delegar la inscripció a d'altres persones, aquestes hauran de presentar:
  • - Una autorització per escrit dels pares o tutors, seguint el model facilitat pel centre.
  • - Una fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor i del DNI de la persona autoritzada.

GTranslate