transparència

Informació institucional i organitzativa

Fundació Can Caralleu Esport
CIF G-61918934
Carrer dels Esports, 2-8 08017 Barcelona
Inscrita al registre d'Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.893

La Fundació Can Caralleu Esport, com entitat presentadora de serveis públics està subjecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

I és desig de l'organització promoure la transparència d'actuacions, garantir l'accés a la inforrmació pública i establir mesures de bon govern així com donar a conèixer les condicions que regulen la gestió en règim de concessió administrativa o de prestació de serveis.

Normativa aplicable

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la a legislació de la Generalitat de Catalunya.

Informació econòmica i contractual

L'òrgan superior de decisió de la Fundació Can Caralleu Esport és el patronat, els membres del qual no perceben cap remuneració per l'exercici del seu càrrec.
L'equip professional està format per més de 100 persones, que treballen al Centre Esportiu Municipal Can Caralleu. La Fundació Can Caralleu Esport rep serveis professionals de les àrees centrals de la Fundació Claror:

  • Factor humà (gestió contractual de l'equip)
  • Sistemes de gestió
  • Sistemes i tecnologies de la informació
  • Comunicació i màrqueting
  • Atenció personal i vendes
  • Innovació esportiva
  • Econòmica-financera
  • Àrea d'Excel·lència i Responsanbilitat social 

 

Contractes amb l'Administració Pública

 

Contracte de gestió del Complex Esportiu Municipal Can Caralleu
Inici: 10 de maig de 1999 (Associació d'Entitats per a la Gestió del Complex Esportiu de Can Caralleu) Amb el canvi de naturalesa jurídica d'Associació a Fundació, la Fundació hereda els drets i obligacions de l'Associació.
Final: 10 de maig de 2034.
Condicions d'explotació de l'equipament municipal: la Fundació Can Caralleu Esport suporta les despeses d'explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Anualment, dels ingressos obtinguts, es liquida un canon fixe i variable a l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona també participa de l'excedent econòmic, en cas que se'n generi.

Modificació del contracte de gestió per incorporar la piscina coberta municipal.
Objecte: incloure en el contracte de gestió la piscina coberta gestionada fins aquell moment pel Club Natació Kallipolis
Inici: 23 de juliol de 2002
Fi: 10 de maig de 2034
Condicions d'explotació de l'equipament municipal: la Fundació Can Caralleu Esport suporta les despeses d'explotació i genera els ingressos per abonamets, activitat i serveis. Anualment, dels ingressos obtinguts, es liquida un cànon fixe i variable a l'Ajuntament de barcelona. L'ajuntament de Barcelona també participa de l'excedent econòmic, en cas que se'n generi.

Ajuts públics

Pel que fa a les ajudes de fons públics que es reben, cal diferenciar aquelles subvencions a la inversió, de les subvencions d'explotació. Les primeres, financien projectes d'inversió en millores a l'equipament municipal.

Les segones, les d'explotació, ajuden al gestor a desenvolupar determinats programes impusalts des de l'Ajuntament o també donen suport en l'organització d'esdeveniments o activitats organitzades pel gestor però que tenen com a finalitat la promoció de l'esport per a tothom

Consulta totes les subvencions del darrers 5 anys >

 

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate