La Fundació Claror publica la memòria i el balanç d’activitat 2011

  5 de juny, 2012

  La Fundació Claror i les entitats vinculades (Associació d’Entitats per a la Gestió de Can Caraleu i Llinarsport, SL) han tancat l’any amb un balanç positiu, de manera que superen un escenari en què la crisi econòmica s’ha evidenciat cada cop més a petita escala.  Pel que fa a la massa social, en total el grup suma un col·lectiu de 47.620 persones, 33.622 de les quals són abonades, 5.790 cursetistes i 8.208 participants d’activitats de clubs, associacions o escoles.

  La distribució dels abonats per centres segueix proporcions similars al 2010 (Claror: 8.648, Sagrada Família: 8.995, Marítim: 5.895, Can Caralleu, 7.542 i l’Esportiu de Llinars del Vallès: 2.542). El Sagrada Família acaba l’any amb una lleugera davallada motivada, en part, per l’optimització d’abonats en consolidar-se el canvi de model iniciat el 2010.

  Usos i serveis
  Pel que fa a l’ús regular de les instal·lacions, els cinc centres van sumar la xifra de 2.417.689 usos, que conforma una mitjana d’uns 6.900 usos diaris entre els cinc centres. A aquests també cal sumar els 69.889 usos puntuals corresponents a les entrades ocasionals generades per les visites a les instal·lacions i pels actes o les jornades esportives.
  En l’apartat de serveis, entre els cinc centres esportius van oferir 19.576 serveis de salut i 539.374 places d’activitats esportives, incloent-hi l’abonament.

  Balanç econòmic
  El balanç del 2011 és equilibrat segons les dades auditades per Auren Consultors. La Fundació Claror, l’Associació d’Entitats per a la Gestió de Can Caralleu i Llinarsport, SL van sumar l’exercici passat 16.804.213 euros. Pel que fa a les inversions, van arribar a 1.232.515 euros.

  Responsabilitat social
  Un dels aspectes que incorpora la memòria és la reordenació de xifres i indicadors seguint els criteris de compromís que l’entitat té respecte dels seus públics i l’entorn (treballadors, clients, entorn, comunitat i medi ambient).

  Treballadors i clients
  El grup va finalitzar l’any amb un total de 451 treballadors, 124 dels quals són fixos a jornada completa, 190 fixos a jornada parcial i 122 fixos discontinus. També s’han format un total de 62 estudiants en pràctiques. A més, per segon any consecutiu es va dur a terme l’enquesta de satisfacció, que, amb 375 respostes, va assolir un índex de satisfacció global del 91,60% entre satisfets i molt satisfets.
  En l’àmbit laboral, també cal destacar els 125.378 euros destinats a la contractació a centres especials de treball, 111.715 dels quals són per a la contractació dels serveis de neteja nocturna a Integra, una empresa d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.
  El compromís amb els clients es manifesta procurant l’excel·lència en el servei, la qual cosa es mesura anualment amb l’enquesta de satisfacció. El 2011, l’índex de satisfacció entre satisfets i molt satisfets augmenta en 4 punts respecte del 2010, i assoleix el 97,4%.
  D’altra banda, més de 135 entitats, 88 de les quals de l’àmbit educatiu, van fer ús dels centres. I els quatre centres de Barcelona van destinar un total de 1.047.512 euros a accions de promoció esportiva.

  Entorn i comunitat
  Pel que fa al compromís amb el teixit social més proper, entre els cinc centres s’han establert 35 aliances amb entitats de l’entorn, sigui comissions de festa major o entitats que treballen en benefici de la societat. S’han destinat 25.205 euros a dur a terme activitats culturals i 31.866 euros a entitats socials, 10.000 dels quals es van desplegar en el concurs Actua en benefici de tres entitats, l’Associació AMISI (4.000), Càritas Diocesana de Barcelona (4.000) i l’Associació Educativa Integral del Raval (2.000). Uns altres 13.000 euros es van destinar al projecte Barri, un projecte propi d’ajuda a les famílies a partir de les necessitats detectades per les escoles Sagrada Família i Tabor. Una altra partida significativa és la dedicada als Amics de la Gent Gran (5.000).

  Pots consultar la memòria i balanç d'activitat 2011 en format digital a continuació.


   

  Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

  GTranslate