Marta Carranza, Directora de l'Àrea de Promoció Esportiva de l'Institut Barcelona Esports

"Volem ordenar l'oferta esportiva extraescolar de Barcelona"

7 de novembre, 2008

En aquest número de la Revista Claror entrevistem a Marta Carranza, Directora de l'Àrea de Promoció Esportiva de l'Institut Barcelona Esports.

Què és el Pla de l’esport en edat escolar?
Des de fa un parell d’anys i després d’un procés participatiu de tot el sector, es va crear el pla estratègic del 2003 que tenia com a objectiu fixar una línia a seguir en l’àmbit de l’esport en edat escolar.

Per què l’Ajuntament es va proposar aquest pla?
Ens vam adonar que a Barcelona hi havia una situació amb un sector molt mobilitzat i amb una participació massiva de la població, ja que un 66’8% dels nens i nenes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona estan fent alguna activitat esportiva extraescolar. Així va sorgir la necessitat de conèixer el sector, ordenar-lo una mica creant un marc de mínims que garantís la qualitat i que tingués com a eix comú l’objectiu educatiu i formatiu. I un cop tinguéssim tot això fet, poder-ho donar a conèixer a una família amb l’elaboració d’una guia de l’esport en edat escolar.

Quins són els objectius primordials d’aquest pla?
L’objectiu primordial del pla és que l’oferta esportiva en horari extraescolar que hi hagi o es vagi creant a Barcelona sigui fonamentalment educativa i formativa.

Era necessari crear uns continguts curriculars per a l’esport extraescolar?
Amb la creació d’un full curricular es vol garantir que la formació sigui educativa i formativa a través d’una tasca compartida entre les entitats i l’Ajuntament. El que volem amb aquests continguts curriculars és un tracte molt proper i constant amb les entitats que estan participant molt activament.

Quins instruments es faran servir?
El currículum que publicarem al setembre n’és un d’ells. També es va crear el Consell de Coordinació Esportiva en Edat Escolar de Barcelona, que aglutina totes les entitats i es reuneix dos cops l’any. Té com a tasca detectar els àmbits del sector que cal millorar. A partir d’aquí, es van organitzar diverses comissions per desenvolupar els eixos bàsics marcats pel Consell, que van ser tres: la captació i formació de tècnics especialitzats en edat escolar, l’ús i gestió de l’espai esportiu en horaris extraescolars i, finalment, com educar en valors des de l’edat escolar.

Pot produir-se una diferenciació entre Escoles d’Iniciació Esportiva de primera i segona classe?
Precisament el que volem amb el Pla de l’esport en edat escolar és reduir al màxim les diferències que actualment hi ha entre els centres. Amb la creació d’un currículum bàsic garantirem uns mínims de qualitat que tots els centres hauran de complir si volen aparèixer a la nostra guia de l’esport en edat escolar que es lliurarà als pares i mares que la sol•licitin. A partir del compliment del currículum, cada centre és lliure de fer més coses perquè tampoc volem academitzar l’esport escolar.

Esteu satisfets amb la participació de les entitats adscrites al Pla?
N'estem molt satisfets. Actualment parlem amb 300 centres.

És cert que hi havia un dèficit en l’esport infantil?
Sí. Ens dirigim cap al model dels EUA en el fet que cada vegada hi ha més nens obesos. La causa principal no és l’alimentació, com es pot pensar, sinó el sedentarisme creixent entre els infants i joves. I és clar, amb les dues hores i mitja d’activitat física que fan a la setmana a l’escola no n’hi ha prou. Cal treballar per corregir aquest hàbit.

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate