Contractes amb l'administració

 
Contracte de gestió del Centre Esportiu Municipal Claror
Inici: Febrer del 1993 amb Fundació Claror
Final: Gener del 2043
Condicions d'explotació de l'equipament municipal: la Fundació Claror suporta les despeses d'explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Des de l’any 21 de concessió l’Ajuntament participa en una tercera part dels excedents que es produeixin a l’explotació; 1/3 es destina a la millora del centre i 1/3 es destina a la promoció esportiva.
 
Contracte de gestió del Centre Esportiu Municipal Sagrada Família
Inici: Desembre 1996 amb Fundació Claror
Final: Novembre del 2021
Condicions d'explotació de l'equipament municipal: la Fundació Claror suporta les despeses d'explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Anualment, dels ingressos obtinguts, es liquida un cànon fixe i variable a l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona també participa de l'excedent econòmic, en cas que se'n generi. 

Modificació del contracte 1
Objecte: incloure en el contracte de gestió la finca núm. 30 del Passatge Vilaret.
Inici: 20 de juliol del 2007
Fi:Novembre 2021

Modificació del contracte 2
Objecte: Modificació de la clàusula que fa referència a la participació de l’excedent econòmic.
Inici: 21 de juliol del 2009
Fi:Novembre 2021

Modificació del contracte 3
Objecte: Modificació de la clàusula que fa referència al programa esportiu mínim (Carta de Serveis de l’Ajuntament de Barcelona)
Inici: 28 de juliol del 2010
Fi:Novembre 2021
 
Contracte de gestió del Centre Esportiu Municipal Marítim
Inici: 6 d’abril del 1999 amb Fundació Claror
Final: Març del 2024
Condicions d'explotació de l'equipament municipal: la Fundació Claror suporta les despeses d'explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Anualment, dels ingressos obtinguts, es liquida un cànon fixe i variable a l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona també participa de l'excedent econòmic, en cas que se'n generi. 

Modificació del contracte 1
Objecte: Ratificació del conveni de col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca per a la creació del PRBB; Modificació de comú acord amb la Fundació Claror la concessió existent: increment de la inversió inicial a fer per part de Fundació Claror; augmentar la durada de la concessió; modificació del cànon i de la participació en els excedents.
Inici: 21 de juliol del 2000
Fi: Juny del 2035.

Modificació del contracte 2
Objecte: Modificació de la durada de la concessió; Modificació del cànon i de la participació en els excedents; Compromís per part de la Fundació Claror de destinar una inversió addicional a la del manteniment ordinari de les instal·lacions com a mínim de 100.000€/anuals en el període 2011-2015
Inici: 21 de juliol del 2000
Fi:Juny del 2045.

 

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate