Missió (el que volem ser ara)

missió i visió

La missió última de la Fundació Claror és contribuir, des de l'esport, la salut i el lleure a millorar la qualitat de vida de les persones al llarg de la seva vida.

Claror promou i presta serveis esportius de qualitat des d'un plantejament socialment inclusiu (esport per a tothom), èticament responsable i de compromís amb l'entorn.

La Fundació fonamenta la seva actuació en una clara orientació a la satisfacció de les persones usiàries i es basa en la capacitat, l'actitud, la implicació i la satisfacció del seu equip professional, en el bon funcionament i el confort de les seves instal·lacions i en la diferenciació a partir del sentiment de pertinença i de vinculació generat entre els seus usuaris i en la relació amb els col·lectius i organitzacions de l'entorn.

La gestió que desenvolupa la Fundació s'inspira en els models d'excel·lència i sostenibilitat i es regeix per un codi ètic propi que recull els valors i els principis d'actuació fonamentals de l'organització.

 

Visió (el que volem ser en el futur)

La Fundació Claror vol ser reconeguda com una entitat catalana experta i de referència en l'àmbit de l'esport socialment inclusiu.

La Fundació Claror es percebuda per part de les administracions i altres institucions com un gestor fiable i compromès que procura el màxim arrelament territorial i amb l'entorn dels seus centres esportius.

Alhora, la Fundació Claror vol ser vista com un agent expert capaç de transmetre coneixement a altres gestors i de capacitar permanentment els professionals del sector de la gestió esportiva.

La Fundació Claror vol estendre els beneficis dels seus serveis i la seva expertesa a tantes persones i col·lectius com li sigui possible amb un model de creixement sostenible des del punt de vista econòmic i de qualitat del servei.

La Fundació vol ser reconeguda socialment com una entitat del màxim prestigi i presència en l'entorn del barri de la Sagrada Família.

 

 

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate