Transparència

  Informació institucional i organitzativa

  Llinarsport SL, com entitat prestadora de serveis públics està subjecte a la Llei 19/2014, del 29 de esembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern

  I és desig de l'organització promoure la transparència d'actuacions, garantir l'accés a la informació pública i establir mesures de bon govern així com donar a conéixer les condicions que regulen la gestió en règim de concessió administrativa o de prestació de serveis.

  L'activitat principal de l'entitat és la gestió, explotació i manteniment de centres, instal·lacions i equipaments esportius de titularitat pública en règim de concessió administrativa o de prestació de serveis.

  Informació econòmica i contractual

  El màxim òrgan d'administració de Llinarsport és el Consell d'Administració, els membres dels quals no perceben cap remuneració per l'exercici del seu càrrec. Llinarsport compta amb un equip de prop de 200 persones, que treballen als diversos clubs gestionats per l'organització.

  Centres en règim de concessió:

  • L'Esportiu de Llinars: 43 treballadors

  Centres en règim de prestació de serveis:

  • Despíesport: 114 treballadors
  • EAS Taradell: 29 treballadors

  A banda de l'equip de Llinarsport, des de les àrees centrals de la Fundació Claror es presten serveis als centres esportius:

  • Factor humà
  • Sistemes i tecnologies de la informació
  • Comunicació i màrqueting
  • Atenció personal i vendes
  • Innovació esportiva
  • Econòmica-financera
  • Àrea d'Excel·lència i Responsabilitat Social 

   

  Contracte de gestió de L'Esportiu de Llinars amb l'Administració Pública

   

  Contracte de gestió de L'Esportiu de Llinars

  Inici: 20 de juliol de 2007 Durada: 25 anys Inversió inicial per part de l'Administració: 2.715.248,99 € Condicions d'explotació de l'equipament municipal: Llinarsport dissenya, constitueix i suporta les despeses d'explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Anualment, Llinarsport liquida a l'Ajuntament un canon segons el total dels beneficis anuals.

  Modificació del contracte
  18 de setembre de 2008

  Ampliació de la concessió a 35 anys pel major volum d'inversió de Llinarsport en la construcció de l'equipament.

  Modificació del càlcul del canon que passa a establir-se sobre els ingressos anuals ordinaris i no sobre beneficis, sempre i quan els ingressos superin els 1.400.000 euros.

  Modificació del contracte
  22 de juliol de 2008

  Incorporació de l'execució de la construció de quatre pistes de pàdel dins del solar de la concessió de l'Esportiu de Llinars

  Aportació pública per a l'obra: 160.000 €, import que es rescabala mitjançant la reducció en 6 anys de l'import assumit per l'Ajuntament en concepte de subministraments.

  Modificació del contracte
  11 d'abril de 2013

  Per assolir l'equilibri financer en la gestió de l'Esportiu, l'Ajuntament de Llinars fa una aportació de 700.000 € a distribuir en 6 anys i, a canvi, avança el termini de la concessió a 31 de desembre de 2036.

  Contracte de serveis esportius, de recepció, operatius de funcionament i conducció de les piscines Pere Planes de Llinars del Vallés

  Licitat anual o bianualment mitjançant concurs públic
  Adjudicació darrer contracte: 24 d'abril de 2017
  Durada: 2017, prorrogable el 2018
  Import per part de l'Ajuntament: 70.000 €

  Contracte de concessió de l'explotació de la gestió de l'escola esportiva municipal de Llinars del Vallés

  Objecte: organització i gestió de les activitats esportives infantils en horari extraescolar
  Inici: 1 de setembre de 2016
  Fi: 30 de juny e 2017
  El contracte preveu una aportació municipal de màxim 4.800.

  Ajuts públics

  Els ingressos que obté Llinarsport SL provenen de les quotes d'abonats i lacontractació d'activitats i serveis dels clubs que han de fer viable l'explotaciódels centres esportius.

  No obstant, Llinarsport ha percebut al llarg dels anys de gestió del club en concessió administrativa ajudes públiques per fer front a millores de les instal·lacions de l'equipament municipal o en concepte de programes esportius de l'Esportiu de Llinars per encàrrec de l'Ajuntament de Llinars del Vallès.

  Consulta totes les subvencions del darrers 7 anys >

   

  Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

  GTranslate