Subvencions concedides els darrers 7 anys

Els ingressos que obté Llinarsport SL provenen de les quotes d'abonats i la contractació d'activitats i serveis dels clubs que han de fer viable l'explotació dels centres esportius.
 
No obstant, Llinarsport ha percebut al llarg dels anys de gestió del club en concessió administrativa ajudes públiques per fer front a millores de les instal·lacions de l'equipament municipal o en concepte de programes esportius de l'Esportiu de Llinars per encàrrec de l'Ajuntament de Llinars del Vallès:
 
2018
Subvencions per import de 39.077,45 €
 
 Administració otorgant  Concepte  Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Subvenció despesa energètica  14.059,54 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Programa "Llença't a l'aigua"  21.124,59€
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa Escola Esportiva Municipal 3.893,32 €
 
2017
Subvencions per import de 129.327,45 €
 
 Administració otorgant  Concepte  Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Subvenció despesa energètica  26.180,26 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Programa "Llença't a l'aigua"  18.829,08€
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Subvenció equilibri de la concessió  80.000 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa Escola Esportiva Municipal 4.317,61 €
 
2016
Subvencions per import de 186.267,55 €
 
 Administració otorgant  Concepte  Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Aportació a l'equilibri financer de la concessió de l'Esportiu de Llinars  124.000,00 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Aportació als subministraments energètics  
 36.816,70 €
 
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Subvenció a l'explotació: Cursa "Milla Sagrada Família"  19.970,85 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa Escola Esportiva Municipal 5.480,00 €

2015
Subvencions per import de 212.092,40 €
 
 Administració otorgant  Concepte  Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Aportació a l'equilibri financer de la concessió de l'Esportiu de Llinars  
 124.000 €
 
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Aportació als subministraments energètics  62.616,45 €
 
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Programa Llença't a l'aigua  21.275,95 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Programa Escola Esportiva Municipal  4.200,00 €
 
2014
Subvencions per import de 227.151,46 €
 
 Administració otorgant  Concepte  Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Aportació a l'equilibri financer de la concessió de l'Esportiu de Llinars  
 124.000 €
 
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Aportació als subministraments enegètics  87.494,75 €
 
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Programa Llença't a l'aigua  11.404,92 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Programa Escola Esportiva Municipal  4.251,79 €

2013
Subvencions per import de 244.553,57 €
 
 Administració otorgant  Concepte  Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Aportació a l'equilibri financer de la concessió de l'Esportiu de Llinars  
 124.000 €
 
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Aportació als subministraments energètics  96.940,06 €
 
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Programa Llença't a l'aigua  19.472,25 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Programa Escola Esportiva Municipal  4.141,26 €

 

2012

Subvencions per import de 245.813,06 €

 Administració otorgant  Concepte  Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Aportació a l'equilibri financer de la concessió de l'Esportiu de Llinars  
 124.000 €
 
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Aportació als subministraments energètics  23.000 €
 
 Ajuntament de Llinars del Vallès  Programa Llença't a l'aigua  8.758,80 €

 

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate