Adaptació dels infants a l'aigua

9 de novembre, 2011

En els darrers temps ha augmentat de forma notable la demanda d’activitats aquàtiques infantils tant a l’escola com fora de l’horari lectiu. Fruit d’aquest auge i d’una exigència més gran, els professionals del sector s’han imposat unes directrius per garantir-ne la qualitat i la seguretat.

Com quasi tot, el món de l’ensenyament està evolucionant contínuament per intentar adaptar-se als nous sistemes de vida i els nous models familiars, tot modificant les conductes i els criteris educatius que es van quedant enrere respecte dels nous valors que ara es fomenten.

Un d’aquests canvis que ens afecta molt de prop a tots els professionals que ens dediquem al món de les activitats aquàtiques és l’increment de la demanda de les activitats d’aigua tant a l’escola, de manera fixa i setmanal, com des del vessant particular, fora de l’horari lectiu amb els cursets de natació plantejats com a activitat extraescolar.

Des que l’activitat aquàtica va començar a ser una rutina setmanal dins i fora l’horari escolar dels infants, els tècnics i professionals aquàtics hem treballat per intentar establir uns objectius que en principi significaven l’aprenentatge per part dels nens dels estils de natació, amb rutines molt similars a les d’un entrenament de natació competitiva, en què el nen havia de repetir una vegada i una altra el mateix gest per arribar a aconseguir els objectius marcats.

Evolució constant
Un dels canvis en evolució constant és aconseguir que l’activitat es converteixi en utilitària, lúdica i de lleure, on els tècnics treballen de manera paral·lela a la metodologia que s’aplica a l’escola per aconseguir la formació global de l’infant.

Actualment, de forma conjunta amb les escoles, els professionals aquàtics han fet un esforç per aplicar els nous conceptes de l’ensenyament a les activitats aquàtiques.

Un dels aspectes que més afecta la feina dels professionals aquàtics és el nombre de nens per grup o ràtio. Aquest és un dels conceptes més importants per aconseguir que l’activitat aquàtica sigui segura, experimental i agradable. La tendència actual s’inclina cap a una ràtio modular d’un nombre determinat de nens a cada grup. Cal precisar que el nombre de nens als grups de primària sempre serà superior a la ràtio dels grups d’educació infantil. L’objectiu de l’adequació de la ràtio ha de permetre el fet de mantenir amb seguretat l’evolució de les sessions de treball/joc, tot mantenint al màxim de temps possible el nen i el grup treballant i jugant a l’aigua.

Adequar els espais
Amb la mateixa importància tractem l’adequació de l’espai i la utilització del material per garantir aspectes com la seguretat i el control del grup tant als desplaçaments com a l’espai assignat per dur a terme l’activitat, espai que es mantindrà durant tot el curs escolar per facilitar l’aprenentatge de rutines, especialment amb els més petits.

També és fonamental l’adequació d’espais estructurals, com ara els accessos d’entrada i sortida del centre, passadissos, vestidors escolars, platja de piscina i altres espais lligats a les necessitats reals dels nens. Tampoc cal no oblidar la definició d’espai de treball dins la piscina, amb l’acotació del lloc d’activitat aquàtica dirigida mitjançant sureres.

Un altre aspecte imprescindible és l’adequació de la temperatura apropiada a cada un dels diferents espais, tant als vestidors com a l’ambient interior de l’espai aquàtic i també la temperatura de les aigües de les diferents piscines que s’utilitzen en cada sessió d’activitat aquàtica.

D’altra banda, és bàsic tenir una consideració especial per la planificació i l’adequació de les circulacions segures dels grups de nens que es creuen entre ells i els altres usuaris que puguin fer ús dels diferents espais aquàtics.

El material
Relacionat amb el desenvolupament de la sessió trobem l’ús del material de diferents formes, colors, textures i amb multitud de possibilitats. És un objectiu dels professionals d’aquets àmbit donar a conèixer la utilització segura i responsable del material i com s’adequa en funció de l’evolució i les necessitats del nen. Tanmateix, es busca l’adquisició d’hàbits d’ordre i de neteja dels espais ocupats o utilitzats pels nens durant l’activitat des de la seva entrada i fins que marxen.

Concepte de diversitat
Cal tenir en compte el concepte de diversitat que s’introdueix a les escoles, la necessitat d’incloure nens amb diferents nivells d’aprenentatge. Això fa plantejar el treball en grups homogenis pel que fa al nivell dels integrants, que és similar, però cada nen evoluciona al seu ritme amb uns objectius que s’adapten a aquesta progressió, des del punt de vista general, però més concrets pel que fa a l’aprenentatge individualitzat i que inclouen habilitats, estils, jocs, hàbits de comportament i d’higiene.

Treballar amb aquests objectius concrets i adequats als diferents nivells de les diferents franges d’edat permet respectar l’evolució individual de cada nen dins d’un medi que els és desconegut inicialment. D’aquesta manera s’utilitzarà el joc com a element bàsic i dinamitzador en el treball del grup, i l’estada del nen al màxim de temps possible dins de l’aigua perquè cada un dels nens visqui i aprengui amb la seva pròpia experiència, sempre dirigida i controlada pel tècnic aquàtic.

Proves de nivell inicial
Per precisar les capacitats de cada alumne primer de tot es fan unes proves de nivell inicial que tenen en compte uns paràmetres concrets, adaptats a les edats dels infants i les seves necessitats i possibilitats. Les proves defineixen diferents grups de característiques similars. Els grups treballen sobre la millora individual per respectar la progressió de cada nen i adaptar els interessos individuals en objectius del grup. Així es pretén que els alumnes aprenguin el major nombre possible d’habilitats dins de l’aigua amb un treball continuat que s’assembli tant com es pugui als conceptes escolars que es treballen als centres educatius.

Durant aquestes sessions es treballa l’evolució física, psíquica i motriu mitjançant el joc però amb la finalitat que els nens assoleixin tots els coneixements i les habilitats dins de l’aigua (flotacions, lliscaments i petits desplaçaments), i posteriorment s’introdueixen els estils de natació (crol, esquena, braça, papallona) i altres esports aquàtics (waterpolo, sincronitzada i socorrisme aquàtic).

Tots aquests conceptes no es treballen en un sol curs escolar, sinó que s’assoleixen a mesura que el nen es va adaptant al medi i coneix millor les seves possibilitats. D’aquesta manera, en paràmetres normals, tot l’aprenentatge és paral·lel als anys d’escolarització, i així es converteix en una assignatura més del programa general d’educació infantil i primària.

Participació dels pares
Continuant amb aquesta dinàmica, els tècnics consideren bàsica la participació dels pares en tot aquest projecte, de manera que durant el curs se’ls informa periòdicament de l’evolució dels nens mitjançant informes valoratius i se’ls convida a participar en sessions de portes obertes que els permeten conèixer el centre i l’activitat que desenvolupen els seus fills. D’aquestes experiències és pretén obtenir l’ajuda i la participació necessària dels progenitors perquè els nens adquireixin abans els hàbits higiènics i de comportament necessaris per fer funcionar una sessió a la piscina, sempre comptant amb l’ajuda de mestres i tècnics aquàtics que treballen i juguen diàriament amb els infants.

Podem considerar que actualment l’activitat aquàtica, tant en el marc escolar com en l’extraescolar, afavoreix el desenvolupament integral dels nens. Aquest fet es produeix gràcies a la millora del seu desenvolupament psicomotriu tot afavorint les relacions socials i l’adquisició d’hàbits esportius amb l’objectiu de crear uns valors i hàbits que es mantinguin durant tota la vida i facin que la qualitat d’aquesta sigui millor.

afegir la revista a les RSS

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate