Natació per entrenar-ho tot!

Juanjo Zabala

8 de novembre, 2008

Des de diferents àmbits de l’esport i la salut s’ha dit sempre que la natació és un dels esports més complerts. Per què? és veritat o bé un mite convertit en llegenda urbana? Veiem les característiques que fan de la natació un esport més que recomanable.

La natació és reconeguda per molts professionals de l’esport i de la salut com una activitat adequada per obtenir múltiples beneficis: la millora de la condició aeròbica, la flexibilitat, la força corporal, el to muscular i la coordinació en general, en són alguns exemples. És una de les poques disciplines esportives que posa en funcionament molts grups musculars alhora. A més a més hi ha un factor molt important, el baix risc de lesions dins de l’aigua en comparació a altres esports. És important destacar, també, que independentment de l’edat, és una activitat que poden practicar la gran majoria de persones, i alhora és ideal per aquelles que, per uns motius o altres, no poden practicar cap altre tipus d’activitat física.

El primer que hem de matisar, però, és que els beneficis que ens aporta la natació només els obtindrem si nedem correctament, desenvolupant els exercicis adequats i adients a la nostra condició física, edat i característiques. Si no ho fem així, la natació deixarà de ser una pràctica saludable i es convertirà en un factor contrari a la nostra salut. Així doncs, si nedem correctament, la natació ens brindarà multitud de beneficis a nivell de salut, a més a més dels lúdics, socials i emocionals, molt importants en qualsevol pràctica esportiva.

La ingravidesa: primer avantatge
La natació és un exercici físic que aporta importants beneficis l’organisme, a causa del lloc on es practica: l’aigua. El medi aquàtic ens ofereix una sèrie de possibilitats que no ens pot oferir el medi terrestre. L’aigua ens ajuda a millorar l’esquema corporal, la lateralitat i l’orientació espai-temps gràcies a les forces que exerceix sobre els segments corporals i aquests sobre ella. Els moviments sobre qualsevol dels eixos corporals (girs), adquireixen una major seguretat gràcies a la ingravidesa i a la flotació. La posició horitzontal que mantenim mentre nedem fa que no carreguem tot el pes sobre l’esquena i, així, es redueixen les tensions musculars. I, d’una altra banda, la flotació ens facilita el treball de coordinació i equilibri, millorant així els nostres patrons motors.

Treball de tot el cos
Com hem dit anteriorment, un aspecte important a destacar de la natació és la implicació que tenen la majoria dels músculs de les diferents regions anatòmiques. La majoria de les tècniques de natació segueixen el principi basat en el fet que el tors i les cames han de mantenir-se en posició paral·lela a la superfície de l’aigua. Aquesta posició fa que l’abdomen es contragui mentre es mouen les cames i els braços per impulsar-se, i amb aquest simple moviment s’exercita tot el cos.

Així doncs, la natació és l’esport aeròbic per excel·lència, perquè no té impactes sobre les articulacions, comporta un gran desenvolupament aeròbic i implica pràcticament la totalitat dels grups musculars. A més a més, és una excel·lent teràpia en casos de rehabilitació i problemes funcionals. És per això que s’aconsella des dels nadons fins a la gent gran, passant per embaraçades i persones amb problemes d’obesitat.

Beneficis anatòmics
Els beneficis anatòmics i fisiològics que podem assolir mitjançant la pràctica de la natació incideixen en el sistema cardiovascular i el respiratori, en els músculs i les articulacions, en la columna vertebral i en la circulació sanguínia.

No cal dir que el treball aeròbic moderat i continuat és el més aconsellable per al múscul més important del nostre organisme, el cor. Aquest, amb l’exercici aeròbic, es muscula, s’enforteix i perd el greix que l’envolta. Això fa que cada bombeig que realitza sigui més potent i bombi més sang a la resta de l’organisme.

D’una altra banda, la resistència que ofereix l’aigua fa que qualsevol moviment necessiti de grans grups musculars, proporcionant una tonificació adequada i evitant sobrecàrregues de treball en zones concretes que, a la llarga, poden provocar diferents lesions. A causa de la pressió de l’aigua i la seva ingravidesa, tot moviment en aquest medi és de baix impacte. D’aquesta manera es redueix al màxim la càrrega sobre els ossos i les articulacions. Per tant, aconseguim un major treball articular, augmentant, així, la flexibilitat de totes les articulacions.

Una de les parts del cos que en surt més beneficiada és la columna vertebral, sobretot si es pateix mal d’esquena o alguna patologia associada a la columna, ja que la natació evita provocar més dolor i ajuda a disminuir els símptomes de la lesió.

I si enfortim tots els músculs, també ho fem amb els pulmons. Així, som capaços d’agafar una major quantitat d’aire en cada respiració amb menys despesa energètica, augmentant d’aquesta manera l’oxigenació i reduint l’estrès d’aquests músculs respiratoris. Com a resposta d’un treball continu, els músculs respiratoris adquireixen elasticitat, mobilitat i, consegüentment, una millora del ritme respiratori, obtenint fortalesa i treballant amb més efectivitat.

Per últim, gràcies a l’acció tèrmica de l’aigua sobre el cos, es produeix una activació del sistema circulatori i la pressió que l’aigua exerceix sobre l’organisme facilita el retorn venós. Tot això fa que millori la circulació sanguínia.

Com veiem, la natació és un esport que aporta grans beneficis al nostre cos i a la nostra salut, però aquests beneficis no s’aconsegueixen si no fem una bona pràctica de la natació, adaptada a les nostres necessitats.

Activitats a l’aigua
Darrerament, han sorgit una gran varietat d’activitats aquàtiques per a totes les edats i nivells, com l’aiguagim, l’ai-txi, la matronatació, l’aiguadolça i l’aquàtic-GAC, entre d’altres. Totes elles, cadascuna des del seu vessant i amb les seves característiques, persegueixen tres objectius bàsics: un estat òptim de condició física, un nivell alt d’interacció social, i una pràctica divertida mitjançant el component lúdic sense oblidar, en cap cas, l’assoliment dels beneficis anteriorment esmentats.

No obstant, és molt important saber que no totes són adequades per a tothom. Per això, hem de tenir en compte quin és el nostre objectiu i les nostres necessitats, així com el nivell, la condició física, l’edat o les possibles patologies que puguem patir.

Per tant, a l’hora d’iniciar-se o decidir-se per aquest esport, és absolutament necessari conèixer, mitjançant un professional de la natació de la instal·lació esportiva, el nivell que tenim i definir plegats quina de les modalitats de natació que s’ofereixen a la instal·lació és la més adient per a nosaltres. D’aquesta manera, tots junts, farem de la natació una pràctica esportiva agradable i beneficiosa per a la nostra salut!

COM SÉ QUE SÉ NEDAR ?

Saber nedar no només implica desplaçar-se dins l’aigua, sinó que cal dominar una sèrie d’habilitats, en especial aquelles que són conseqüència d’un canvi de medi i que, per tant, fem diferent que en el medi terrestre.
Dins de l’aigua hi ha una sèrie de factors diferents al medi sec; un d’ells és la influència de la gravetat. La manca de “punts de suport” dóna peu a una nova regulació de l’equilibri i del control postural. Un altre factor és la respiració, que passa de ser automàtica a ser voluntària i controlada.
Un dels aspectes importants a aprendre és el domini de la flotació, és a dir, saber mantenir-se sobre l’aigua, canviar de posició horitzontal a vertical, de dorsal a ventral, etc.
Un bon domini d’aquests tres conceptes esmentats -control postural, respiració i flotació- ens permetrà nedar correctament, així com gaudir al màxim dels beneficis que ens aporta la pràctica de les diverses activitat aquàtiques, també per a les que es fan en piscines poc profundes (aiguagim. aquàtic-gac...), ja que els exercicis no sempre es fan en posició vertical i tocant de peus a terra.
Per a les activitats que es duen a terme a les piscines profundes (aigües profundes) també és imprescindible dominar els diversos estils de natació (crol, esquena i braça) a més de tenir una bona resistència, flexibilitat i coordinació de moviments.
Per últim, les activitats aquàtiques de caràcter més terapèutic (natació terapèutica, matronatació...) requereixen saber nedar, dominar l’estil de crol, en concret la respiració lateral, i en l’estil d’esquena tenir control postural per no carregar la zona lumbar i la cervical. Tot plegat ens permetrà treballar amb correcció i aprofitar al màxim la finalitat correctora i terapèutica de les activitats.
És ben cert que l’aigua ens obre un gran ventall de possibilitats: ens ajuda a millorar la nostra condició física, ens permet fer treballs rehabilitadors, ens ajuda a relaxar-nos, a eliminar tensions... però per aconseguir tot això és indispensable conèixer quina és l’activitat i el programa més adient per a cadascú de nosaltres, i si el nostre nivell o domini del medi ens permet practicar-lo sense riscos i aprofitar-lo al màxim.

l'autor

Juanjo Zabala

Director Operatiu del Claror Marítim

Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (UI1). Diplomat en Magisteri d’Educació Física (URLL). Màster en Gestió Econòmica de Centres Esportius (UB).

més informació

afegir la revista a les RSS

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate