Esports en equip per a que els teus fills facin amics!

9 de març, 2016

Quan Aristòtil (384 aC - 322 aC) descriví els individus com a animals socials que necessiten els altres per poder sobreviure, no anava pas equivocat. Les interrelacions humanes són la base de la socialització, l’element fonamental en la vida dels individus, ja que proporciona coneixements bàsics i imprescindibles per a tots els àmbits. 

Relacionar-nos amb els altres no tan sols ens ensenya sobre la vida, sinó també sobre nosaltres mateixos. La família, l’escola o el barri formen part d’algunes de les etapes de la socialització, no obstant això, podem trobar mecanismes socialitzadors en qualsevol activitat que fem amb altres persones.
 
Multitud d’activitats s’encarreguen permanentment de donar resposta a les ànsies d’aprendre i d’establir contacte amb el nostre entorn.
 
En aquest aspecte, la idea que el nostre fill o filla faci una activitat esportiva, sigui del nivell que sigui, tant a l’escola com en un club, campus d’estiu..., segur que ha passat pel cap a la majoria de pares i mares. Ara el més difícil és decidir quina és l’activitat més adequada per als nostres fills. Quina és la que li agradarà més, si hi van els seus companys o si per comoditat ens va millor que la faci a la mateixa escola o fora.
Hi ha un munt de posicions i arguments, i a cada casa segur que tenen la seva pròpia versió, igual de bona que a la casa del veí.
 
Els infants són això, infants, i necessiten moure’s en un entorn adequat per a ells, on les seves vivències i les seves actuacions estiguin d’acord amb el seu context. Per tant, partim de la idea que el nen necessita estar amb altres persones de la seva edat per tal de poder desenvolupar-se com a tal i poder créixer de la manera més natural possible. 
 
Si ens parem a observar la nostra rutina i la dels altres, sempre es busquen els entorns familiars i escolars més adequats a l’edat de l’infant. Qui no ha vist els més petits de casa jugant al parc, al pati de l’escola, fins i tot a la piscina... i sempre, o quasi sempre, es relacionen amb altres infants de la seva edat. Perquè, per a ells, el joc és compartir, riure i perseguir-se. Estar acompanyat. Jugar sol gairebé sempre és més avorrit.
 
Així que les activitats que es fan en grup són més favorables al desenvolupament de l’infant, ja que l’entorn i les persones amb les quals s’envolta són del seu mateix grau educatiu.
 
És per això que l’esport d’equip és una bona eina per tenir-la en compte com a activitat per als nostres fills i filles. És una activitat en què es relacionen, es desenvolupen, comparteixen experiències i, fins i tot, encara que no ho busquem, es comparen i rivalitzen entre ells, de la manera més sana i educativa que el monitor pugui controlar.
 
Tot això significa socialitzar-se, relacionar-se amb altres nens i nenes de la seva edat, entendre-s’hi, fer amics o companys, trobar-se en discussions i saber resoldre-ho. 
 
Més enllà del factor educatiu relacionat amb la maduresa motriu, les habilitats i l’actitud, a través dels esports d’equip es treballa molt la socialització. I és una bona eina perquè tots els infants tinguin la mateixa quantitat d’opcions per relacionar-se amb els seus companys, i per afavorir aquestes relacions que, en molts casos, és l’objectiu principal d’apuntar el nostre fill o filla a fer una activitat.
 
Valor educatiu
Importants psicòlegs i pedagogs han assenyalat el valor educatiu de l’esport per al desenvolupament psicosocial dels nens i nenes i com a eina d’integració social i cultural. 
 
Però aquests efectes no es produeixen de manera automàtica i amb la pràctica de qualsevol activitat esportiva, sinó que només es dóna quan tots els factors implicats en l’organització i la gestió de l’esport adopten un model d’esport educatiu i obert a tots els participants, sense discriminacions per raons culturals, socials, de gènere o d’habilitat esportiva. Els agents que poden afectar aquesta situació són els tècnics o monitors, els pares i mares, els espectadors, els àrbitres i els organitzadors de competicions esportives.
 
Cada vegada hi ha més evidències mèdiques que avalen els beneficis de l’esport per a la salut de les persones. L’esport no tan sols ens ajuda a mantenir una vida saludable sinó que també ens facilita les relacions humanes en un context lúdic, que incrementa l’autoestima, el benestar físic i emocional i la capacitat de superació, especialment per als joves i infants, i més concretament per als que puguin estar en risc d’exclusió social. Formar part d’un equip pot reforçar algunes capacitats i estimular algunes actituds positives, ser més competitius i responsables i desenvolupar noves conseqüències.
 
Això ens porta a pensar que, en el món dels infants, les activitats que reuneixin les característiques per poder fer-ho seran molt beneficioses per als infants que la practiquin.

afegir la revista a les RSS

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate