Combat l'estrès amb l'esport!

Eduard Teixidó

14 de desembre, 2016

La rapidesa amb la que vivim en l'actualitat cada vegada fa que més gent visqui situacions d'estrès que poden acabar afectant la seva salut física i psicològica. És per això que moltes persones aposten per l'activitat física com a mecanisme per alliberar energia negativa i tornar a l'equilibri. 

L’estrès és una reacció fisiològica o biològica de l'organisme en la qual entren en joc diversos mecanismes de defensa per afrontar una situació que es percep com a amenaçadora o de demanda incrementada. 
 
Per tant, l’estrès és la manera d'un organisme de reaccionar a un estímul o desafiament. D'acord amb l'esdeveniment estressant, la manera del cos a respondre a l'estrès és mitjançant el sistema nerviós simpàtic (ens excita), d'activació de la resposta de lluita o fugida.
 
Com que el cos no pot mantenir aquest estat durant llargs períodes de temps, el sistema parasimpàtic (ens relaxa), té tendència a fer tornar al cos a condicions fisiològiques més normals d'equilibri (homeòstasi).
L'estrès també té un aspecte o condició negativa (distrés) o per contra una condició positiva (eustrés), que pot tenir un efecte mental, físic i fins i tot de benestar. És a dir:
- Eustrés o estrès positiu: és un procés natural i habitual d'adaptació, que consisteix en una activació durant un període curt de temps amb l'objectiu de resoldre una situació concreta que requereix més esforç. 
- Distrés o estrès negatiu: és aquell que supera el potencial d'homeòstasi o equilibri de l'organisme causant-li fatiga, majors nivells d'ansietat, d'irritabilitat i d'ira.
 
L'estrès mantingut pot provocar l'aparició de conseqüències físiques, degudes a l'augment de la despesa d'energia, una major rapidesa d'actuació, menor descans del necessari i el consegüent esgotament de les forces.
L'organisme experimenta llavors el que Selye descriu com a estats d'adaptació amb un procés de tres etapes:
- Alarma de reacció: quan el cos detecta l'estímul extern que interpreta estressant.
- Adaptació: quan el cos pren contramesures defensives cap a l'agressor.
- Esgotament: quan comencen a esgotar-se les defenses del cos.
 
Mitjançant diferents treballs experimentals s'ha pogut establir que l'exposició continuada a situacions d'estrès (a nivells elevats de les hormones de l'estrès) pot produir tres tipus d'efectes perjudicials en el sistema nerviós central:
- Atròfia dendrítica: És un procés de retracció de les prolongacions dendrítiques (prolongacions ramificades de la neurona dedicades principalment a la recepció d'estímuls), que es produeix en certes neurones. Sempre que acabi la situació d'estrès, es pot produir una recuperació de la arborització dendrítica. Per tant, pot ser un procés reversible.
- Neurotoxicitat: És un procés que succeeix com a conseqüència del manteniment sostingut d'alts nivells d'estrès i increment de la producció glucocorticoides (hormona amb diferents funcions), durant diversos mesos pot causar la mort de neurones de l'hipocamp.
- Exacerbació de diferents situacions de dany neuronal: Aquest és un altre mecanisme important pel qual, si al mateix temps que es produeix una agressió neural (apoplexia, anòxia, hipoglucèmia, etc.) coexisteixen alts nivells de glucocorticoides, es redueix la capacitat de les neurones per sobreviure a aquesta situació nociva.
 
Pel descrit anteriorment es troba la necessitat de comptar amb eines útils en la prevenció i minimització dels efectes sostinguts del distrés i una d'elles és adquirir competències en Activitat Física: L'activitat física té influència sobre la síntesi i alliberament de neurotransmissors com les endorfines, dopamina i serotonina. 
 
La secreció de endorfines produeix sensació de plaure, millora l'estat d'ànim i genera analgèsia. Aquesta substància química augmenta les seves concentracions durant l'activitat física intensa i perllongada, el seu alliberament és directament proporcional a la intensitat i la durada de l'esforç (Meilier, 1986; Schwarz , 1992; Rocheleau, 2002). L’activitat física, per tant, pot ser una forma molt efectiva de regular els estats emocionals, motivació, sensació de benestar vital, etc.
 
Per obtenir els beneficis físics i psicològics que comporta l'activitat física s'ha d’integrar de forma harmònica ben administrada i proporcionada dins de la dinàmica vital de la persona si pot ser, orientada per professionals contrastats del sector, respectant els paràmetres de la teoria de l'entrenament que permet adequar a cada persona la intensitat, freqüència, volum de treball, recuperació, etc. perquè sigui una pràctica que potenciï la salut integral i el rendiment adequat ajustat a la nostra disponibilitat, edat, treball i particularitats personals.
 
Per tant, en la gestió de l'estrès, l'Activitat fisca i educació física (el que sabem de l'activitat física que ens convé) és un element vital com a mecanisme de neuroprotecció i potenciació de la salut tant física com psicològica.
 
Si en vols saber més
Beneficios psicológicos de la actividad física; S Marquez - Revista de psicología general y aplicada: Revista de …, 1995 - dialnet.unirioja.es
Actividad física y calidad de vida; Walter Néstor Toscano, Lía Rodríguez de la Vega Localización: Hologramática, ISSN-e 1668-5024, Nº. 9, Vol. 1, 2008 (Ejemplar dedicado a: Calidad de vida), págs. 3-17
"LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO PSICOTERAPIA DE LA DEPRESIÓN Y EL SEDENTARISMO. Una reseña de los pies a la cabeza." Autores: Lic. Lucas Mamud Meroni, Prof. Lic. Federico Lande.

l'autor

Eduard Teixidó

Responsable de sala fitness del Claror Sardenya

Llicenciat en Psicologia (UB), Màster Oficial en Activitad Física i Salut (UNIA-UPO),Tècnic superior Activitat física (IES Mare de Déu de la Mercè), Entrenador Nacional de fitness (Aprofide), Curs d'especialització en Psicologia de l'Esport (UAB), Promotor d'Activitat Física i Salut (UAB), Curs de Trastorns mentals Severs (per Dra. Rosa Ordoñez), Curs de violencia de sexe i génere (UB)

més informació

afegir la revista a les RSS

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate