Revisió mèdica esportiva

Marta Coll

9 de novembre, 2011

La revisió mèdica esportiva és molt aconsellable ja que valora l’estat de salut i físic de la persona, detecta les patologies que poden agreujar-se amb la pràctica esportiva i orienta en la pràctica esportiva més saludable en cada cas.

Avui dia la pràctica d’un exercici físic saludable es considera un dels mètodes principals de prevenció i tractament de les malalties pròpies de la nostra societat, que per desgràcia cada cop ha esdevingut més sedentària.

La majoria coneixem els avantatges físics i mentals que comporta fer una activitat física perquè ho hem sentit a dir o ho hem experimentat personalment, però no sempre sabem quin és l’exercici més adequat per a la nostra edat, condició física o patologia i quina és la seva durada, freqüència o intensitat ideals per obtenir-ne un benefici més gran.

Tampoc no som conscients moltes vegades que la pràctica d’un exercici físic inapropiat podria arribar a comportar alguns riscos per a la nostra salut.

La revisió mèdica que fa el nostre metge de capçalera és bàsica per conèixer el nostre estat de salut, però no sempre és suficient a l’hora d’iniciar una pràctica esportiva.

En què consisteix la revisió mèdica esportiva?
La revisió mèdica esportiva consisteix bàsicament en la valoració de cinc apartats principals:

Una entrevista mèdica detallada, que permet descartar factors de risc per a la pràctica de l’exercici, en què es tenen en compte i s’estudien antecedents personals, antecedents familiars de risc cardiovascular, antecedents esportius, ingesta de fàrmacs, hàbits alimentaris, al·lèrgies i hàbits tòxics.

Una exploració mèdica per aparells, incidint bàsicament en l’aparell cardiorespiratori i locomotor.

Medició dels paràmetres basals: pes, talla, índex de massa corporal, perímetre abdominal, pressió arterial i freqüència cardíaca.

Electrocardiograma de repòs: serveix el fet durant els últims 12 mesos.

Prova de valoració funcional, que es fa habitualment amb un cicloergòmetre o amb un tapís rodant, que és l’instrument principal que permet detectar riscos potencials en la pràctica de l’exercici físic, establir el nivell de forma física prèvia i determinar la resposta individual que es presenta davant d’un determinat esforç.

Aquesta prova és imprescindible en persones d’alt risc i amb patologies conegudes (cardiovasculars, pulmonars o metabòliques) i en esportistes de competició.

A la resta, tot i que és una prova recomanable, no seria imprescindible, sobretot si s’ha fet una bona entrevista i exploració mèdica prèvia que permeti descartar factors de risc cardiovascular i si l’activitat que volem fer és de tipus lleuger o moderat.

Seria ideal poder disposar sempre d’una valoració funcional prèvia a l’inici de la pràctica esportiva, però malauradament són proves que encara no estan a l’abast de tothom.

Amb quina freqüència s'hauria de realitzar?
Seria convenient fer una revisió mèdica esportiva cada any, per poder revalorar antigues patologies i lesions, determinar els progressos aconseguits, detectar nous factors de risc i reorientar la pràctica de l’exercici en cas necessari.

La realització periòdica d’una revisió mèdica esportiva és molt important, perquè permet conèixer les patologies que poden agreujar-se amb determinats tipus d’exercici, permet aconsellar els tipus d’exercici més adequats per millorar aquestes patologies i establir el nivell de condició física per determinar la intensitat de treball.

Podem concloure que una de les funcions principals del metge de l’esport és la prescripció de la la pràctica esportiva més saludable i convertir l’activitat física en una interessant eina terapèutica que permet tractar o millorar una gran varietat de patologies.

l'autor

Marta Coll

Cap de l´Àrea de Salut del Claror Marítim

Llicenciada en Medicina i cirurgia per la UB, Especialista en Medicina de l’Educació física i l’esport per la UB Diploma de Nutrició i Dietètica a l’Hospital Clínic de Barcelona, Diploma de Terapèutica Homeopàtica pel CEDH, Diploma d’urgències mèdiques extrahospitalàries per l´ACMI

més informació

afegir la revista a les RSS

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate