Presenta la teva candidatura com a patró de la Fundació Claror abans del 25 de maig

10 de maig, 2012

Els Estatuts vigents de la Fundació Claror (articles 16 i 17) estableixen que la designació dels patrons en representació del col·lectiu d’abonats dels centres l’efectua el Patronat a través d’un procés de cooptació. A ell li correspon liderar tot el procés que condueixi al nomenament d’aquests patrons.

Convocatòria de candidatures
El Patronat fa una convocatòria oberta, adreçada a tot el col·lectiu dels abonats dels centres gestionats directament per la Fundació Claror (CEM Claror, CEM Sagrada Família i CEM Marítim) per tal que, la persona abonada que ho vulgui, pugui presentar la seva candidatura. D’acord el que estableixen els Estatuts, es pot presentar qualsevol abonat/da que reuneixi els següents requisits:

· Ser major de 18 anys
· Poder demostrar una antiguitat mínima i ininterrompuda de 4 anys.
· No ser mestre de l’Escola Sagrada Família (*)
· No ser treballadors de la Fundació Claror ni dels centres que gestiona (*)
· No incórrer en cap supòsit d’incompatibilitat segons s’especifica en l’article 28 dels Estatuts.
(*): Aquests col·lectius disposen d’un mecanisme propi de presència al Patronat.

Per presentar la candidatura cal emplenar i signar el document de candidatura per esdevenir membre del Patronat (estament abonats) que es pot demanar a la recepció dels centres.

El document s’ha de lliurar en un sobre tancat a la recepció del centre, dins del termini establert.

Termini de presentació de les candidatures:
Del 25 d’abril al 25 de maig de 2012, ambdos inclosos.

Valoració de les candidatures
El Patronat farà una selecció entre les candidatures presentades. Per fer-la es valorarà la trajectòria personal i professional dels candidats, així com la seva possible aportació al govern de l’entitat. Per tant, es tindran en compte:

· Les dades recollides en el Document de candidatura.
· La informació contrastada que es pugui recollir de persones de l’entitat que puguin conéixer la persona candidata.

El Patronat podrà proposar una entrevista amb els candidats seleccionats.

Està previst que amb tota aquesta informació, el Patronat procedeixi a la designació del nou patró/patrona en una propera reunió, que se celebrarà durant el mes de juny de 2012.

Comunicació
Un cop feta la designació, es procedirà a fer-ne una difusió general.

En particular, el Patronat adreçarà una comunicació específica als candidats que no hagin resultat designats, reservant-se el dret de convidar-los a participar en un ulterior procés de cooptació.

 

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate